Program Kontroli Jakości NPQ

Jakość ponad normę


Program kontroli jakości NPQ to metoda oceny jakości naszych produktów przed wprowadzeniem ich na rynek. Produkty oznaczone znakiem NPQ to produkty firm pochodzących z Unii Europejskiej, które zostały wykonane zgodnie z odpowiednimi dla nich normami ISO, DIN lub SAE zależnie od grup towarowych oraz sprawdzone pod kątem kilkunastu kryteriów, świadczących o wysokiej jakości wykonania.


Produkty oznaczone znakiem NPQ przeszły również szereg testów ciśnieniowych oraz wytrzymałościowych.

Teraz, kiedy na rynku dostępnych jest wiele komponentów różnego pochodzenia jest istotnym, aby ich jakość oraz dobór rozwiązań technicznych dokonywany
był w sposób kompetentny, rzetelny i zapewniający niezawodność.

NPQ w produkcji przewodów hydraulicznych

Produkcja przewodów w NORMAPRESS objęta jest systemem zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015.

Program NPQ gwarantuje, że przewód hydrauliczny został:

1. Zaprojektowany przez wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
2. Dopasowany do urządzenia z uwzględnieniem wymagań jakościowych i technicznych
3. Trwale oznaczony celem identyfikacji nawet po wielu latach pracy
4. Skontrolowany pod kątem wymiarów produkcyjnych, zgodności parametrów technicznych, oraz wymagań danej aplikacji.

Komponenty przewodów są projektowane w oparciu o zaawansowane technologie komputerowe, aby stanowić idealne połączenie z urządzeniami, w których będą miały zastosowanie; później są dopasowywane przez wysoce wyspecjalizowanych i przeszkolonych inżynierów, aby każdorazowo dostarczać Państwu perfekcyjne wyprodukowany produkt końcowy. Ostatecznie są akceptowane przy użyciu najbardziej rygorystycznych procedur, co pozwala zagwarantować spełnienie najwyższych wymagań Klientów.

Bezpieczeństwo

Mamy świadomość, iż komponenty hydrauliki siłowej często pracują w ciężkich warunkach, przy bardzo wysokim ciśnieniu, dlatego przykładamy szczególną uwagę do jakości oferowanych przez nas produktów. To właśnie jakość ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, więc nie uznajemy kompromisów. Oszczędności poczynione na jakości komponentów, często są oszczędnościami pozornymi. Przewody i inne komponenty hydrauliki siłowej pracują przy bardzo wysokim ciśnieniu w bezpośrednim otoczeniu innego sprzętu i wyposażenia, a często także ludzi. W takich warunkach pracy oszczędzanie na jakości może być ryzykowne i bardzo kosztowne.

Wszelkie koszty związane z awariami układów hydrauliki siłowej takie jak przestoje, uszkodzenia komponentów, przywracanie miejsca awarii do stanu sprzed zdarzenia przeważnie są bardzo wysokie i w 99% przypadków koszty te ponosi kupujący. Na nim również ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo personelu-pracowników co reguluje Kodeks Pracy.
Na etapie produkcji poszczególnych komponentów do przewodów, stosowane są poniższe operacje kontrolne:
• Test impulsowy
• Test przy zastosowaniu ciśnienia pracy i ciśnienia niszczącego
• Zachowanie komponentów przy zastosowaniu ciśnienia pracy
• Test przy zastosowaniu minimalnego promienia gięcia
• Test giętkości przewodu przy niskiej temperaturze
• Kontrola przylegania warstw przewodu
• Test odporności na podciśnienie
• Test na ścieranie powłoki
• Kontrola odporności na media agresywne i ozon
• Test przewodności elektrycznej ( dla przewodów termoplastycznych)
Zamiast ryzyka produkowania przewodów z komponentów pochodzących z „niepewnych” źródeł, zapraszamy do skorzystania z programu NPQ. Jest on ideą firmy na zagwarantowanie najwyższej jakości przewodów, dostarczanych do Państwa maszyn. Oznacza to, iż dobór komponentów każdego przewodu został przeprowadzony w sposób kompetentny, zapewniający jego długotrwałą pracę.

Kupuj bezpiecznie on-line

Platforma B2B to nowoczesny, przyjazny w obsłudze system przeznaczony dla partnerów handlowych, dostępny 24 godziny na dobę
© SolEx B2B