Przełącznik ciśnienia 10-80 bar

Symbol HDS-1-080-K-2-1
Stan / termin realizacji:
Jednostka podstawowa
szt.
Waga
0.34kg
Dane techniczne:
Medium robocze:
Sprężone powietrze (filtrowane 50μm), smarowane lub nie smarowane, olej
Sposób mocowania: 2 otwory przelotowe w obudowie, Ø5,2mm
Podłączenie medium: G1/4" gwint rurowy wewnętrzny, NPT 1/4" gwint wewnętrzny lub kołnierz
Długość wbudowania: Dowolna
Nastawy działania: 0-30 bar, 10-80 bar, 10-120 bar, 10-160 bar, 20-250 bar, 30-320 bar
Dokładność powtarzania: ±2% wartości końcowej
Różnica ciśnień: patrz Diagram różnicy ciśnień strona 4
Max liczba powtórzeń: 200/min
Zakres temperatur: -10°C do +80°C
Odporność na wibracje: 10g (10 ... 2000Hz)
Odporność na wstrząsy: 30g
Podłączenie elektryczne: Gniazdo wtykowe wg DIN 43650, kod A; Inne gniazda za zapytaniem.
Rodzaj przełącznika: Przełącznik schodowy ze spręŜyną zapadkową jako element przełączający, samo oczyszczalny. Prąd roboczy, -napięcie AC12 wg VDE0660: 4A przy 250 VAC przy kategorii: AC14 wg VDE0660: 1A przy 250 VAC DC12 wg VDE0660: 3A przy 28 VDC DC14 wg VDE0660: 4A przy 28 VDC
Znak CE: Wg dyrektywy UE 73/23/EWG
Stopień ochrony wg EN 60529: IP 65
Materiał: Obudowa: Specjalny odlew ciśnieniowy; Uszczelnienia/Membrana: perbunan

Dane techniczne:
Medium robocze:
Sprężone powietrze (filtrowane 50μm), smarowane lub nie smarowane, olej
Sposób mocowania: 2 otwory przelotowe w obudowie, Ø5,2mm
Podłączenie medium: G1/4" gwint rurowy wewnętrzny, NPT 1/4" gwint wewnętrzny lub kołnierz
Długość wbudowania: Dowolna
Nastawy działania: 0-30 bar, 10-80 bar, 10-120 bar, 10-160 bar, 20-250 bar, 30-320 bar
Dokładność powtarzania: ±2% wartości końcowej
Różnica ciśnień: patrz Diagram różnicy ciśnień strona 4
Max liczba powtórzeń: 200/min
Zakres temperatur: -10°C do +80°C
Odporność na wibracje: 10g (10 ... 2000Hz)
Odporność na wstrząsy: 30g
Podłączenie elektryczne: Gniazdo wtykowe wg DIN 43650, kod A; Inne gniazda za zapytaniem.
Rodzaj przełącznika: Przełącznik schodowy ze spręŜyną zapadkową jako element przełączający, samo oczyszczalny. Prąd roboczy, -napięcie AC12 wg VDE0660: 4A przy 250 VAC przy kategorii: AC14 wg VDE0660: 1A przy 250 VAC DC12 wg VDE0660: 3A przy 28 VDC DC14 wg VDE0660: 4A przy 28 VDC
Znak CE: Wg dyrektywy UE 73/23/EWG
Stopień ochrony wg EN 60529: IP 65
Materiał: Obudowa: Specjalny odlew ciśnieniowy; Uszczelnienia/Membrana: perbunan

Nota Prawna.

AKCESORIA:
© SolEx B2B